Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lapseki Meslek Yüksekokulu

Misyon ve Vizyon

Lapseki MYO'nun Özgörevi – Misyon

Ulusal ve uluslararası alanda lider olabilecek donanımda

Klasik,ezbere dayalı eğitim yerine uygulamalı aktif eğitim vererek

Araştırmacı, bilimsel ve eleştirel düşünmeyi benimsemiş, özgün yaklaşımlar geliştirebilecek ve uygulama becerisine sahip

Bölgemiz ve ülkemiz gelişimine katkı sağlayacak nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.


Lapseki MYO'nun Özgörüşü – Vizyon

Yüksek niteliklli öğretim üyesi kadrosu ile uluslararası düzeyde eğitim-öğretim sunmak.

Kurumsal kültürü güçlü, muzunları tercih ediliyor olmak.

Araştırma, eğitim ve bilgi üretiminde ulusal alanda söz sahibi olmak.

Üniversitemizin ilgili diğer birimleriyle işbirliği kapsamında disiplinlerarası özgün bir yapılanmanın benimsenmesini sağlamaktır.