Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lapseki Meslek Yüksekokulu

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu YÖK  Yürütme Kurulunun 29/09/2000 Tarihli kararıyla kurulmuştur. Laspeki MYO , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yöreye açılan en önemli pencerelerinden birisidir. İlk alınan öğretim elemanları ve az sayıda öğrencisiyle 2001 – 2002 Akademik yılında eğitime başlamıştır.

Kurulduğu ilk yıllarda Lapseki MYO bünyesinde Teknik Programlar ile İktisadi ve İdari Programlar olmak üzere iki bölümün açılması uygun görülmüştür. Ancak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2009 tarihli toplantısında alınan karar ile; 2009-2010 öğretim yılından itibaren Lapseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde Teknik Programlar Bölümü içerisindeki Fidan ve Fidecilik Programı, Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması Programı ve Organik Tarım Programı ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümü içerisindeki Muhasebe Programının adları değiştirilmiştir. Yeni haliyle bölüm ve programlar; Bitkisel ve Hayvansal Üretim Programları Bölümü içerisinde Bahçe Tarımı ve Organik Tarım Programı, Gıda İşleme Programlar Bölümü içerisinde Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Programı, Muhasebe ve Vergi Programları Bölümü içerisinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları olarak değiştirilmiştir.

 

Lapseki Meslek Yüksekokulumuzda yeni isimleriyle Bitkisel ve Hayvansal Üretim Programları Bölümü, Gıda İşleme Programları Bölümü, Kimya ve Kimyasal İşleme Programları Bölümü, Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Muhasebe ve Vergi Programları Bölümü ve Finans – Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü ile eğitime devam edilmektedir. 2012 yılında açılan Tıbbi ve aromatik Bitkiler Programı ile Maliye (II. Öğretim) Programına 2012-2013 akademik yılında 40'ar öğrenci alınmıştır. 2011-2012 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci sayımız 1000'e yaklaşmıştır. Yeni açılan programlarımızla bu sayıların katlanarak artması beklenmektedir. Eğitim dili Türkçe olup, öğrenim süresi iki yıldır. Öğrencilere yönetmeliklerde öngörülen stajlarını tamamlamaları halinde eğitim gördükleri programa ait Önlisans Diploması verilmektedir. Meslek Yüksekokulumuzun hedefi bölgemiz ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak çağdaş, hızla gelişen bilim teknolojisinin gerisinde kalmayacak girişimci, yetenekli, yaratıcı, katılımcı, üretken ve özgür meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.