Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lapseki Meslek Yüksekokulu

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği  Programı

 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ALKAN (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Timuçin EVEREST

Dr. Öğr. Üyesi Burcu İLERİ

 


Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

Tanımı

“Peyzaj ve Süs Bitkileri önlisans programında dersler peyzaj tasarımı/planlaması ve süs bitkileri olmak üzere iki ana başlık altında verilmektedir. Öğrencilere kamu sektörü, özel sektör ve girişimcilik alanında iş fırsatı sunan, nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Meslek Yüksekokulumuzda 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilk olarak örgün öğretim olarak faaliyete geçmiştir. Halen örgün öğretime devam etmektedir. Program kontenjanı 35 kişidir. Eğitim dili Türkçedir.

Amacı

Bu programın amacı 4. Sanayi devriminin gerektirdiği çağdaş görgü ve bilgi düzeyine ulaşmak için özgün değerlere sahip, araştırmacı bir akademik kadro anlayışıyla peyzaj ve süs bitkileri alanında faaliyet gösteren dış mekan düzenlemesi yapan kamu kurumları, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretimi ve satışı yapan fidanlıklar ve seralar gibi kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışabilen, ayrıca kendi uygulama ve üretim firmalarını da kurabilen peyzaj tasarı yeteneği gelişmiş, yaratıcı, nesnel ve analitik düşünce yapısına sahip, toplumsal değerlere saygılı yenilikçi girişimlere imza atacak, alanında uzman kalifiye ara elemanlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda teorik dersler yanında alan çalışmaları ile uygulamalı üretim yaptırılarak öğrencilerin bilgi ve becerileri artırılmaktadır.

Hedefi

Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları peyzaj ve süs bitkileri sektörü ile ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci, yenilikçi ve alanında uzman ara elemanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.

Dolayısıyla, yüksek  mesleki  bilgi  donanımına  sahip,  yenilikçi,  üretken,  girişimci,  sosyal  ve   teknik   iletişim becerisi yüksek, peyzaj planlarını okuma ve uygulama becerisine yatkın Peyzaj ve Süs Bitkileri  Teknikerleri yetiştirmektir.

Bir Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri, peyzaj ve süs bitkileri tesislerinin kurulum, işletme ve organizasyonunda görev alarak işletme içerisinde üretim, planlama, örgütleme, denetim gibi genel görevlerin yanında, bir peyzaj planlamasında tasarı, plan ve uygulama aşamalarında, süs bitkilerinin kullanımında Peyzaj Mimarlarına yardımcı olmaları açısından gereken bilgi ve beceriye sahip olup, bu konuda maksimum gayret içindedir.

Bu bağlamda ulusal ve uluslararası bilinirliğe ulaşmış, Türkiye’nin en çok tercih edilen Peyzaj ve Süs Bitkileri Önlisans Programı haline gelmek başlıca hedeftir.

Kazanılan Derece

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı’nı  bitiren öğrenciler önlisans diploması almaya hak kazanmakla birlikte ‘‘Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri’’ ünvanı almaya da hak kazanmaktadırlar.

Öğrencilerin Programı Seçerken Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

Analitik düşünebilme, sayısal yetkinlikler, bireysel ve çevresel farkındalık, empati, eksikleri fark edebilme ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, tasarı ve proje geliştirebilme, girişimci ve  mücadeleci ruha sahip olma, okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten zevk alma, yeniliklere ve değişime açık olma, yenilikleri takip etme, günümüz dünyasında bu sektördeki güncel ekonomik gelişmelere ilgi duyma.

Öğrencilerin Sahip Olacağı Yetkinlikler

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı, öğrencilerimize sürekli artan bir rağbet dinamizmi içerisinde değişen ve gelişen peyzaj mimarlığı alanında gerekli eğitim ve öğretimin verilmesini sağlamak amacıyla, ilgili sektörlerle iş birliği içindedir. Bu aktivasyon sonucunda seminer, panel ve konferanslar düzenlenmekte ve işletme ziyaretlerine gidilmektedir. Peyzaj ve Süs Bitkileri programından mezun olan öğrenciler başta üretim olmak üzere kamu, tüzel ve özel sektör işletmelerin tüm bölümlerinde (tasarım, üretim, planlama, ambalajlama, kalite kontrol, pazarlama ve peyzaj mimarlığı ofis ve uygulama alanlarında) çalışma olanaklarına sahiptirler.

Mevcut Öğrenci Profili

Hemen her alandan her öğrencinin tercih ettiği bir önlisans programı olan Peyzaj ve Süs Bitkileri önlisans programımızı genel olarak başta Çanakkale olmak üzere Balıkesir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve İzmir illerinden ve bu illerin ilçelerinden gelen düz, anadolu ve meslek lisesi mezunları tercih etmektedir.

Mezunların Mesleki Profili

Mezun öğrencilerimiz dış mekan (peyzaj) düzenlemesi yapan kamu kurumları, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretimi ve satışı yapan fidanlıklar ve seralar gibi kurum ve kuruluşlarda kalifiye ara eleman olarak çalışabilmekte, ayrıca yasal şartların sağlanması ile kendi uygulama ve üretim firmalarını da kurabilmektedir.

Ayrıca, eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına başvurarak, başarı durumlarına göre ilgili fakültelerin,

 • Peyzaj Mimarlığı,
 • Peyzaj Mimarisi Ve Kentsel Tasarım,
 • Ziraat Mühendisliği,
 • Orman Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilirler.

Programımızın Paydaşları

Programımızın gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla paydaşları belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak şekilde stratejilerini belirlemiştir. Üniversitenin bu kapsamda paydaşları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Valilik, Kaymakamlık ve diğer resmî kuruluşlar,
 • Yüksek Öğretim Kurumu,
 • Üniversitelerarası Kurul,
 • Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,
 • Özel Sektör Kuruluşları (süs bitkileri üreticileri vb.),
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Bankalar (Ziraat Bankası),
 • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,
 • Akademik personelimiz ve aileleri,
 • İdarî personelimiz ve aileleri,
 • Öğrencilerimiz ve aileleri,
 • Mezunlarımız.

Merkezi Yerleştirme Puanlarımız, Kayıtlı ve Mezun Öğrenci Sayılarımız

Meslek Yüksekokulumuz Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı 2012-2013 yılında ek kontenjanla öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 2015 yılında vermiştir. O günden bugüne mezun olan öğrencilerimiz ve halen aktif kayıtlı bulunan öğrencilerimiz ile bilgiler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Programa Kayıtlı Öğrenci Sayısına Yönelik İstatistikler

Program Kuruluşundan Günümüze Kadar Kayıt Yaptıran

Toplam Öğrenci Sayısı

 

148

Aktif Kayıtlı Öğrenci Sayısı

54

Toplam Aktif Kayıtlı Öğrenci Sayısı

54

 

 

Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayısına Yönelik İstatistikler

Peyzaj ve Süs Bitkileri  Programı (Örgün)

42

Genel Toplam

42

 

 

Programa 2017 Yılında Merkezi Yerleştirme Sınavıyla Kayıt Olan Öğrenci Sayısı

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

3 + 0 Ek Kont. + 0 Yatay Geçiş

12

Toplam Öğrenci Sayısı

12

 

 

 

2017 Girişli Öğrencilerin Derslere Devam Durumları

Derslere Sürekli Devam Eden Ortalama Öğrenci Sayısı

Peyzaj ve Süs Bitkileri Ptogramı (Örgün)

11

Toplam

11

 

 

2017 Yılı Merkezi Yerleştirme Sınavı Puanlarımız

Park ve Bahçe Bitkileri Programları Bölümü

Taban

Tavan

Peyzaj ve Süs Bitkileri  Programı (Örgün)

185,56

279,28

 

 

Programdaki Öğretim Elemanlarına Göre Ortalama Öğrenci Dağılımı

Öğretim Elemanı Sayısı (a)

Toplam Öğrenci Sayısı (b)

4

54

b/a=13,50

 

 

 

 


''Öğrencilerimizin gözüyle Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı''

Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3

 

 

Peyzaj ve Süs Bitkileri Program Broşürü için tıklayınız.

Ders Planını İndirmek İçin   tıklayınız...  

PEYZAJ PROJE ÖRNEĞİ…

 

 

PEYZAJ PROJE ÖRNEĞİ…