Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lapseki Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
Akademik Personel Listesi

 

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜMÜŞ (Bölüm Başkanı)

 

Öğr. Gör. Çiğdem HELVACIOĞLU

 

Öğr. Gör. Ümran ŞAHBAZ

 

 Öğr. Gör. Çağdaş AYAS

 

Öğr. Gör. Akın ARSLAN

 

Öğr. Gör. Elif BULUT
   Bölüm Puan Türü : YGS - 6

 

Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda Öğrenci Olmak!!!

''Öğrencilerimizin gözüyle Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı''

Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3

 

 

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

Amaçları

İş hayatı muhasebe ve vergi konularını iyi bilen ve konuyla ilgili bilgisayar programlarını en iyi şekilde kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı; muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

 

Hedefleri

Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilme alt yapısına sahip olan, maliyet ve finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloları hazırlayıp analizini yapabilen ve yorumlayabilen, sosyal güvenlik işlemlerini ve vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip beyanname düzenleyebilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen, muhasebe verilerinin mevzuata uygunluğunu kontrol edip değerlendirebilen,

İşletme yönetimi temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, iletişim bilgi ve becerilerini sağlayıp sorumluluk alabilen ve alanında yenilikleri takip edebilen,

Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatın temel kurallarını bilen, ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim, ticari hesap yapabilen, mesleki alanda uygulanan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında kullanabilen, sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, analizi hakkında bilgi sahibi olan, alanında bireysel çalışma becerisine sahip ve girişimcilik yeteneği kazanmış olan,

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, toplumsal ve mesleki etik bilincine haiz, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, üretim ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisi kazanmış bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Mezuniyet Koşulları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının eğitim dili Türkçe’dir. 4 yarıyıl boyunca 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri başaran ve 30 iş gününü kapsayan stajlarını tamamlayan öğrenciler mezun olmaktadırlar.

 

Mezuniyet Sonrası

Mezun öğrencilerimiz, “Muhasebe Meslek Elemanı” unvanı ile “Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Mezunlar; kamuya veya özel sektöre ait kuruluşların muhasebe ve vergi birimlerinde, mali müşavirlik bürolarında ve bankaların yönetim ve operasyon kadrolarında görev almaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimizin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, dört yıllık eğitimini bir fakültede tamamlayarak diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” unvanını alma imkanına sahiptirler.

 

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonomi

İktisat

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Maliye

Muhasebe

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Muhasebe ve Denetim

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

İş Olanakları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlarımız, serbest muhasebe ve mali müşavirlikler ile yeminli mali müşavirlikler, şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, maliye bakanlığı vb. kamu kuruluşu ve özel kuruluşlarda muhasebe elemanı olarak görev alabilmektedir. 


Ders Planını İndirmek İçin Tıklayınız