Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lapseki Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Programları Bölümü

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Programları Bölümü

 

Fidan Yetiştiriciliği Programı

 

Prof. Dr. Recep ÇAKIR

 

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜR

 

Dr. Öğr. Üyesi Sefa POLATÖZ

 

 

Organik Tarım Programı

 

Prof. Dr. Serap SOYERGİN 

(Bölüm Başkanı)

 

Öğr. Gör. Mustafa Onur ÜNAL

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

 

 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın COŞKUN

 

 Dr. Öğr. Üyesi Tülay TÜTENOCAKLI

 

Öğr. Gör. Pınar TURHAN

 

Öğr. Gör. Gizem ÖZKURNAZ

 

Bölüm Puan Türü : YGS-6

 

 

 

Bitki Koruma Programı

Bitki Koruma Programı, bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanılanması, biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, bunların bitkilerle ve birbirleriyle olan ilişkileri yanında bu etmenler ile kültürel, fiziksel, mekanik, yasal, biyoteknik, kimyasal, biyolojik ve entegre mücadele yöntemleri konularında eğitim ve öğretim verilen bir programdır.

Bölümümüz Bitki Koruma sorunları ve çözüm yollarına ilişkin modern bilgi ile donanmış, yeterli deneyime sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmektedir.Bitki Koruma Programı olarak amacımız, hızla artan nüfusun gıda gereksinimlerini karşılamak ve mevcut kullanılan tarım alanlarından en yüksek verim ve kaliteyi elde etmek için bitkisel üretimde görülen hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve bunlarla insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri olmayan mücadele yöntemlerini araştırmak ve bunların üreticiler tarafından uygulanabilmesine yardımcı olmak ve bu doğrultuda öğrenci yetiştirmektir.

Bitki Koruma Programı mezunları, Tarım Bakanlığına ve Çevre-Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, zirai ilaç ve tohum firmalarında, tarımsal danışmanlık şirketlerinde, ilaçlama şirketleri ile zirai ilaç bayilerinde hastalık ve zararlılardan ari bitki materyali üretimi ve son yıllarda önem kazanan organik tarım işletmelerinde iş olanağı bulabilmektedirler.
   
Ders Planını indirmek için tıklayınız.

Fidan Yetiştiriciliği Programı

Türkiye, coğrafi konumu ve ekolojik koşulları nedeniyle, önemli bir bağ ve bahçe ülkesidir. Son yıllarda dış alım olanaklarının artması nedeniyle, ticari amaçlı modern meyve ve bağ plantasyonları yaygınlaşmakta, dolayısıyla sağlıklı ve kaliteli meyve ve asma fidanına olan gereksinimin giderek artırmaktadır ve ülkemiz politikaları doğrultusunda, sertifikalı fidan üretimi de zorunlu hale getirilmektedir. Bu da; kaliteli ve sertifikalı fidan üretim ve dağıtımında sağlıklı planlamaların yapılmasını ve nitelikli teknik ara eleman yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır.Meyve, asma ve süs bitkisi fidanı gibi her türlü bitkinin fidanın üretiminde kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan, günümüzün bilgi ve tecrübesiyle donatılmış ara teknik eleman ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra işini bizzat kurup işletebilecek teknik elemanların yetiştirilmesidir.''Fidan Yetiştiriciliği'' bölümünden mezun olan öğrenciler; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı orman il ve ilçe müdürlükleri ve işletmelerinde, fidan ve meyve üretimi yapan özel şirketlerde iş imkânı bulmakta veya kendi işletmelerini kurarak, fidan üretimlerini yapabilmektedirler.

Ders Planını İndirmek İçin Tıklayınız.

Organik Tarım Programı

Organik Tarım; çevreyi kirletmeden, bitki, insan ve hayvan sağlığını ve refahını koruyarak, yönetmelik ile izin verilen girdilerin kullanıldığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı sürdürülebilir tarımsal üretim biçimidir. Organik tarım, 1970'lerde ''Yeşil Devrim'' ile kimyasal gübreler ve bitki koruma ilaçlarının kullanılmaya başlanmasıyla ortaya çıkan çevre ve insan sağlığı hasarlarına karşı bir hareket olarak ortaya çıkmıştır.

Dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren organik tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile teknolojilerin karşılanması konusunda donanımlı çevreye duyarlı teknik elemanlar yetiştirmektir.Gerek üretim aşamasında, gerekse sertifikasyon şirketlerinde belgelendirme amaçlı çalışan organik tarım teknikerleri, tarla ve bahçe koşullarında doğa ile iç içe çalışmaktadırlar. Bu nedenle her türlü iklim koşullarında çalışabilme yetisine sahip olabilmelidirler. Üretici ile direkt ilişki içinde olduklarından iletişim yeteneklerinin kuvvetli olması gerekmektedir.

Bu programda eğitim görmek isteyenlerin;• Doğayı seven, çevre ve insan sağlığını önemseyen,• Ekolojiye ilgi duyan,• Toprakla bitkilerle uğraşmayı seven,• Çevre ve insan ilişkileri iyi,• Alet ve ekipman kullanmaya yatkın kişiler olmaları tercih edilir.Organik Tarım Programı'ndan mezun olan öğrencilere ''önlisans diploması'' verilir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Organik tarım işletmelerinde, Organik pazarlarda,Organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel sektör kuruluşlarında, Organik ürün sertifikası veren kuruluşlarda, Küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayilerde ve KOBİ'lerde çalışabilir, Kendi arazilerinde organik tarım yapabilirler.

Ders Planını İndirmek için Tıklayınız.

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Programı

İnsanlar tarihin ilk dönemlerinden beri beslenme, sağlık ve kozmetik alanında bitkileri kullanmışlardır. Teknolojinin gelişmesiyle bitkilerden elde edilen bileşikler sentetik olarak elde edilerek sağlık sektöründe uzun yıllar kullanılmış ancak son yıllarda sentetiklerin yan etkileri ve çevre kirliliğine karşı duyarlılığın artması nedeniyle insanlar şifalı bitkilere yönelmiştir.

Sentetik ilaçların gelişmesinde görülen muazzam ilerlemelere rağmen, modern ilaçların yaklaşık %25'i bitkilerden elde edilmektedir.Bu programın temel amacı, öğrencilere gen kaynaklarının korunmasını ve kültüre alınmasını öğretmektir. Diğer yandan, ilaç endüstrisi için bu bitkilerin özelliklerinin ve etkili maddelerinin belirlenmesi; bu bitkilere tedavi gücünü veren etkili maddelerin artırma çalışmalarının yapılması da amaçlanmaktadır.

Bitkileri, morfolojik özelliklerine göre tanıyan ve özelliklerini belirleyen öğrenciler doğadan toplamayı öğrenmektedir.''Tıbbi ve Aromatik Bitki Teknikeri'' olarak mezun olan öğrenciler, tıbbi bitki yetiştirme veya doğadan toplama ile ilgili kendi işlerini kurabilir, Tarım Bakanlığı, ilaç fabrikaları, eczaneler, kozmetik sanayisi v.b. işletmelerde istihdam edilebilmektedirler.

Ders Programını indirmek için tıklayınız.