Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lapseki Meslek Yüksekokulu

Mühendis Olmaya Adım Adım Projesi

Mühendis Olmaya Adım Adım

TÜBİTAK- 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı tarafından desteklenen  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu’nun yürütücü olduğu  119B932 no’lu “Mühendis Olmaya Adım Adım “ isimli projenin kapanış töreni ÇOMÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak’ın katılımıyla gerçekleşti. Proje, 29.09.2021- 9.09.2021 tarihleri arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Dr. öğretim üyesi Ganime Aydın’ın yürütücü olarak görev aldığı projede ilkokul 4. sınıf- ortaokul 8. sınıfa devam eden 30 öğrenci için Mühendislik ve Fen Bilimleri eğitimi alanında uzman akademisyenler tarafından STEM ( Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitim modelinde uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  Projemize ODTÜ ve Trakya Üniversitesi bilimsel ortak olarak, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü örneklem grubuyla, Sakarya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Mersin Üniversitesi eğitmenleriyle destek vermiştir. Projemizde, kule yapımı ile inşaat, atık ayırma makinesi ile çevre, araba ve elektrik süpürgesi yapımı ile elektrik-elektronik, yoğurt yapımı ile gıda, budama ve aşılama ile ziraat, organik kaşık üretimiyle kimya, yüzen ev ile mimarlık, teleskop yapımı ile uzay, krem yapımı ile biyomedikal, mancınık yapımı ile makine, güneş saati ile astronomi ve robot yapımı ile yazılım mühendisliği uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Projede, öğrencilerimizin mühendislik mesleğini tanıması, mühendislik mesleğine ilgilerinin artırılması, mühendislik dallarını etkinliklerle deneyimlemeleri, tutum ve ilgilerinin farkındalığını sağlama, dolaylı olarak problem çözme becerileri, takım çalışması, iletişim, yaratıcılık, innovasyon gibi 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Projenin COVİD-19 gibi zorlu süreçte başarıyla gerçekleştirilmesini sağlayan diğer etmenler ise ÇOMÜ Ziraat Fakültesi uygulama alanlarında yapılan Ziraat Mühendisliği etkinliği, spor salonu, yeşil alan zenginliği ve deniz kenarında bulmasıyla ÇOMÜ Dardanos yerleşkesinde spor ve drama etkinlikleri ve  Truva Antik Şehri gezisidir. Projenin kapanış töreninde öğrencilerin kendilerini bir mühendis olarak hayal ederek yazdıkları hikayelerin değerlendirilmeleri sonucunda  üç öğrenciye ÇOMÜ Rektörlüğü  tarafından ödüller verilmiştir. Ödüller ÇOMÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Lapseki MYO Müdürü Dr. Öğretim üyesi Engin Gür, Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Gündüz Bağcı ve Çanakkale İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Ergüven tarafından verilmiştir. Proje, öğrencilere katılım sertifikalarının verilmesi ve öğrencilerin ürünlerinin sergisi ile sona ermiştir. Proje başlangıcına göre mühendis olmak isteyen öğrenci sayısının artması, Isparta’daki güller için organik böcek ilacı üreten Ziraat Mühendisliği hikâyesi, evde de deney yapmak için malzeme isteyen öğrencilerimizle geleceğe umutla baktığımız, bizleri iyileştiren gençlerimiz için destek olan başta TÜBİTAK olmak üzere projede yer alan tüm kurumlar, akademisyenler, eğitmenler, rehberler, hemşire, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi sorumlularına ve Wilusa Tur’a sonsuz teşekkür ederiz.