Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lapseki Meslek Yüksekokulu

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavları sonunda mezun olacak öğrencilerin 22 Haziran 2017 tarihinde 18 Mart Stadyumda yapılacak olan mezuniyet töreninden once diplomalarını alabilmesi için izlenecek prosedür aşağıda belirlenmiştir:

 

1. Ziraat Bankasının aşağıda belirtilen IBAN numaralarından birine  50 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Ücretin yatırılırken dekontun açıklama kısmına Diploma Kabı Ücreti olduğu ve öğrencinin adı ve soyadının yazdırılması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Şubesi

IBAN No : (TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03) 

           veya

Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi

 İBAN No: (TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01)

Numaralı hesaplardan birine yatırmaları dekontun üzerine (Diploma Kabı Ücreti) ibaresi yazdırmaları  gerekmektedir.           

(ATM lerden İşlem Yapmayınız.)                                                      

 

2- Öğrenci kimliğini teslim etmek zorundadır.

3- İlişik kesme formunu (İdari Mali İşler ve Kütüphane tarafından imzalatılması)  doldurup teslim etmek zorundadır. İlişik kesme formu ekte yer almaktadır.Ayrıca söz konusu forma öğrenci işleri bürosundan ulaşabilirsiniz. 

 

NOT 1: Diplomasını bir başka kişi tarafından aldıracak öğrencilerin alacak kişiye Noter Vekaleti vermeleri ve noter onaylı vekalet evraklarının aslı ile birlikte yukarıda belirtilen evrakları da getirmeleri gerekmektedir.

NOT 2: Bütünleme ve Tek Ders - Üç Ders Sınavları Sonunda mezun olan öğrencilerimizin bu işlemleri mezuniyet işlemleri tamamlandığı tarihten itibaren yapmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

Ekler

92-ilisik-kesme-belgesi.pdf